හැඳින්වීම

බස්නනාහිර පළාතේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ නවගමුව ගමේ කොළඹ රත්නපුර මහා මාර්ගයේ 13 වන සැතපුම් කණුව අසල කැළණි

Contact Us

{:en}Devalaya opening time - 6.00 a.m Closing time - 8.30 p.m Muruthen Pooja starting time - 9.00 a.m (The prayers

About Us

{:en}Website contributors Contents -  Mr. Chandrasena Palihena    - 0112 415 247 Photographs - Mr. Jayantha Rathnayake  - 077 242

උත්සව

{:en}The major festival of the Nawagamuwa Pattini devalaya is the ‘Gonpita Perahera’ held on the month of August very year....

Read More

හැඳින්වීම

බස්නනාහිර පළාතේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ නවගමුව ගමේ කොළඹ රත්නපුර මහා මාර්ගයේ 13 වන සැතපුම් කණුව අසල කැළණි ගඟ ඇසුරෙහි මෙම පූජා භූමිය පිහිටා තිබේ.

පුරාවිද්‍යා දෙපාර්මේන්තුව නවගමුව පත්තිනි දේවාලය හා අවට ප්‍රදේශය කෞතුක, වාස්තුවිද්‍යාත්මක හා මානවවිද්‍යාත්මක කරුණු සලකා බලා කොලඔ දිස්ත්‍රික්කයේ ඇති පුරාවිද්‍යාත්මක වශයෙන් වැදගත් ස්ථානයක් ලෙස 2012 වර්ෂයේ නොවැම්බර් මස 17 වන දින නම් කර ඇත. පුරාවෘත්තයන්ට අනුව දේවාලය මුලින්ම පිහිටුවා ඇත්තේ ක්‍රි. ව පළමු සියවස අවදියේය. කෙසේවුවද, පුරාවිද්‍යාත්මක ගවේෂණ වලට අනුව ක්‍රි. පූ. අවදියෙහි පෞරාණික නටබුන් පවා මෙම ප්‍රදේශයෙන් සොයාගෙන ඇති අතර පත්තිනි දේවාලය හාස්කම් සහිත ශාන්තිය උදාකරදෙන අඩවියක් ලෙස ජනප්‍රියව පවතී (විකිපීඩියා, 2017).